Välkommen till mig, Emma Carlsson!  

Jag är strategisk och innovativ organisationsutvecklare, mental tränare och ledarskapscoach med starka rötter inom idrotten och näringslivet. 

Organisationen för framtiden
Genom ett syftesdrivet, människofokuserat och värdeskapande förhållningssätt hjälper jag organisationer att utvecklas, växa och prestera. Idag och framgångsrikt över tid.  Vid behov använder vi nytänkande metoder,  som utmanar status quo, för att driva utvecklingen. Hjärnstarkt, relevant och snabbrörligt. 
Ett citat som jag inspireras av och tycker om att ta avstamp i är: 
"The definition of madness is to repeat the same behavior but expect another result" 
Albert Einstein


Mental träning och professionell coachning 
Mental träning och coachning för att dig som vill få tillgång till din fulla mänskliga kapacitet när du behöver den som bäst.  Vi definerar din riktning och mål för att sedan kartlägger fallenheter, drivkrafter, identifierar syftesenliga förhållningssätt och beteenden. Sen hjälper vi dig att hitta din väg framåt! 

Vi tror på kopplingen mellan välbefinnande, prestation och framgång. På att välbefinnande är en förutsättning för att kunna och vilja utvecklas,  prestera och generera resultat. På riktigt och hållbart i framtiden.


Vem är du?
En organisation som står inför en stor förändring eller omställning?
En nyfiken ledare eller medarbetare som vill aktivera kreativiteten och nytänkandet i teamet?
En elitidrottare som vill prestera vid specifika tillfällen?
En ledare inom idrotten som vill aktivera den fulla potentialen i teamet?
En individ som vill ha personlig utveckling och få hjälp med att navigera i vardagen?
Gemsamt för er alla är att ni aldrig ger upp!


Vad kan vi åstakomma tillsammans?