Framtidens organisation
Som konsult och rådgivare bidrar till att utveckla organisationer för framtiden. Jag  samarbetar med organisationer som vill göra det möjliga.  
Jag har 10 års erfarenhet av att leda organisationsutveckling och förändringsledning i multinationell miljö. 

Mental träning 
Jag erbjuder både personlig, individuellt anpassad mental träning och mental träning i grupp inom idrottsvärlden och näringslivet.
Jag har erfarenhet av att arbeta med grupper på yttersta elitnivå och med grupper och individer inom näringslivet. 

Professionell coachning 
Jag coachar i enlighet med International Coach Federation, ICF, riktlinjer. 

Workshops
Mina workshops skräddarsys alltid utifrån behov och målgrupp. Jag håller i workshops om personlig utveckling, ledarskap och mental träning både som eget ämne och dess koppling till affärsutveckling och innovation. Jag utgår ifrån aktuell forskning  samt egna och andras erfarenheter i ämnet jag föreläser om. 

Exempel tidigare föreläsningar och workshops:
"Skapa din individuella game plan för hållbar framgång"
En workshop som fokuserar på personligt ledarskap. Jag berättar min story och dela med mig av lärdomar från uthållighetssport som kan appliceras i arbetslivet för att arbeta smart och hållbart.  Jag medvetandegör innebörden av personligt ledarskap för deltagarna och utforskar kopplingen mellan välmående, prestation & hållbarhet.  Vad är äkta framgång?
"Arbeta smart och hållbart i vardagen"
 
En föreläsning där jag delar med mig av fem insikter och förhållningssätt  utifrån mina erfarenheter av ultralöpning som kan användas i din vardag för att arbeta smart och taktiskt mot prestation och framgång. 
"Aktivera hjärnkraft för ökad innovation"
En föreläsning som utgår ifrån min egen personliga erfarenhet av att driva innovations projekt, min idrottsbakgrund och den senaste forskningen på området för att utmana traditionella arbetssätt till förmån för att utforska moderna och nytänkande angreppssätt för hur vi kan träna och leda individer och grupper och mot kraftfull innovation. I tiden. Och med tiden.