Vem är Emma Carlsson?

Jag har så länge jag kan minnas drivits av en nyfikenhet att utforska, lära, utvecklas och utveckla. Gärna tillsammans med andra. Jag får ofta höra att jag är en uthållig ”vinnarskalle" med stark vilja och drivkraft framåt. Det kanske ligger något i det? Min inre låga tänds av att vara en förebild för andra, engagera, forma framtiden och göra skillnad. På riktigt. 

År 2016 tog jag ett beslut som har betytt mycket för mig. Jag bestämde mig för att gå emot strömmen. Jag valde att stanna upp och lyssna till min övertygelse och nyfikenhet på att utforska annorlunda och nytänkande sätt att få människor, grupper och organisationer att växa och nå resultat. På ett hållbart och framgångsrikt sätt. Jag behövde tid så jag tog ett års tjänstledigt för att studera ledarskap, mental träning, hälsostrategi, nytänkande organisationsutvecklingsteorier och innovation. 

Resultatet var kraftfullare än vad jag hade anat. Det märkte jag både ifrån min omgivning men framförallt inom mig själv. Min inre kompass är på och starkt grundad i mina värderingar. Min ledarskapsfilosofi drivs av en övertygelse om ledarskap börjar med en själv. Det går eller ska inte kompromissas med. Därför arbetar jag kontinuerligt med mitt eget lärande. Jag vill bidra till att skapa bestående  framgång och utveckling med relationer och människan i fokus. Tillsammans kan vi förflytta berg!

Idrott har alltid haft en stor plats i mitt liv, både på individuell nivå och inom lagsport.  När jag är i rörelse, både fysiskt och mentalt, känner jag mig starkt levand, klartänkt, stortänkt, fokuserad och fylld med energi och glädje. På senare år har uthållighetsidrott fått en stort plats i mitt hjärta och jag springer ultramarathon, bergsmaraton samt cyklar landsvägscykel. Alltid nära naturen. Mentalt krävande discipliner som har betytt mycket för min personliga utveckling och insikten om hur enormt mycket outnyttjad kraft och kapacitet vi människor har.  En för mig oerhörd inspirerade och motiverande insikt att bygga vidare på. 

Jag är Emma Carlsson 
Vem är du?
Vad kan vi åstakomma tillsammans?

(Foto)
CV

För att se vad jag har jag har gjort tidigare, besök min Linkedin profil