(Foto)
CV

För att se min utbildning, erfarenhet och vad jag har jag har gjort tidigare, besök min Linkedin profil